AMB-CCC-LPN-2020-0001

Está aquí: 

  • CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES
   5.09MB   Fecha de subida:  22 December, 2020
  • ACTA DE ADJUDICACION
   2.10MB   Fecha de subida:  22 December, 2020
  • ADENDA NO.02-2020
   1.02MB   Fecha de subida:  19 November, 2020
  • ENMIENDA A PLIEGO DE CONDICIONES
   815.46KB   Fecha de subida:  21 October, 2020
  • PERIODICO HOY
   696.18KB   Fecha de subida:  13 October, 2020
  • RESOLUCION
   936.70KB   Fecha de subida:  13 October, 2020
  • PERIODICO NACIONAL
   877.43KB   Fecha de subida:  13 October, 2020
  • DICTAMEN JURIDICO DEL PLIEGO DE CONDICIONES
   545.55KB   Fecha de subida:  13 October, 2020
  • ACTA DE INICIO PROCESO DE LICITACION
   578.44KB   Fecha de subida:  13 October, 2020
  • CONVOCATORIA COMITE DE COMPRAS
   422.38KB   Fecha de subida:  13 October, 2020
  • CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS
   416.05KB   Fecha de subida:  13 October, 2020
  • CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL
   457.77KB   Fecha de subida:  13 October, 2020
  • Licitacion Publica Nacional
   1.17MB   Fecha de subida:  12 October, 2020